Kategorie

Vše o nákupu

Výrobci

Moje jméno a příjmení

Moje adresa

Můj telefon a e-mail

 

E-byliny

IČO16523946

Opatovická 20

110 00 Praha 1

 

 

V……………………………. dne ………………

 

Věc: Reklamace

 

Vážení,

 

dne ……………… jsem u Vás zakoupil ………………………………… (předmět koupě), za kupní cenu ve výši ……………………,- Kč.

Po převzetí jsem však zjistil tuto vadu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .

 

 

Tímto proto v souladu se zněním § 2165 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku uplatňuji nárok z výše uvedené vady a požaduji: ………………

(Vyberte jeden z možných nároků: výměnu věci/provedení opravy/slevu z kupní ceny ve výši ………./odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny).

 

S pozdravem,

 

 

................................................................................

(vlastnoruční podpis)